Małgorzata Cwynar 2B Safe Usługi BHP i PPOŻ.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP i PPOŻ. obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy.

Dane firmowe

Adres:

Adama Mickiewicza 151
37-600 Lubaczów

NIP:

793-106-49-39

2bsafe.bhp@gmail.com

+48.512272807

Adres korespondencyjny

Małgorzata Cwynar 2B Safe Usługi BHP i PPOŻ.

Adres: Adama Mickiewicza 151

37-600 Lubaczów

OFERTA

SZKOLENIA:

 

 • Szkolenia w dziedzinie BHP: wstępne i okresowe (dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno – biurowych i innych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych)

 • Szkolenia w dziedzinie PPOŻ.: obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego w teorii i praktyce, zasady ewakuacji

 • Szkolenia podstawowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

DORADZTWO I ZADANIA SŁUŻBY BHP i PPOŻ.:

 

 • kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp i ppoż.

 • sporządzenie oceny ryzyka zawodowego

 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej

 • opracowanie niezbędnych instrukcji bhp (stanowiskowych i ogólnych)

 • przeprowadzenie przeglądu w zakresie bhp i ppoż. pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń

 • sporządzenie analizy stanu bhp

 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem bhp i ppoż.

 • prowadzenie rejestrów bhp

 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki

 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS) oraz pomoc w realizacji wystąpień, nakazów, decyzji organów kontrolnych

 

Współpracujemy na podstawie umów długoterminowych lub zleceń jednorazowych.

 Formularz kontaktowy

 
 ______  _____  _  _  _ __
 |____ | / ____| | | | | | |/ /
   / / | (___  | | | | | ' / 
  / /  \___ \ | | | | | < 
  / /   ____) | | |__| | | . \ 
 /_/   |_____/  \____/ |_|\_\
                 
                 

Lokalizacja